OM OSS

 

Företaget grundades augusti 2009 av Javier Vallejos och är lokaliserat i Alunda, med hela uppland som verksamhetsområde.
Vi som arbetar på Vettsta Bygg har lång och bred erfarenhet från hela byggbranschen, allt ifrån enkla altaninglasningar till byggande av flerbostadshus.
Som projektledare och erfarna byggnadsingenjörer kan vi lösa svåra tekniska och praktiska problem.

Det viktigaste för oss är ni och ert projekt!

 

 IMG_20150424_074838

Javier Vallejos

Certifierad kontrollansvarig enl. PBL.
Projekt- och byggledare
Byggnadsingenjör, KARF (Kontrollansvarigas riksförening), SBR ansluten

072-717 20 36
javier@vettsta.se

 

 

Erfarenhet

Javier har gått Byggingenjörsutbildningen vid Uppsala Universitet, är certifierad kontrollansvarig enligt PBL och har arbetat som byggnadsingenjör sedan 2007. Javier arbetar även som Byggprojektledare åt Östhammars kommun med arbetsuppgift att utreda, planera, upphandla och följa byggprojekt och åtar sig därför inga uppdrag som kontrollansvarig i Östhammar.

Tidigare anställningar och befattningar.

Sweco Architects AB (tidigare Aros Arkitekter), handläggande byggnadsingenjör  2009-2013
Exempel på projekt via Sweco Architects AB.

Bostäder

 • Studentbostäder Blåsenhus, Uppsala, nybyggnad av studentbostäder åt Uppsalahem AB, förfrågningsunderlag
 • Brf Pingstliljan, Industrihus AB, nybyggnad av bostäder, projektering
 • Kv Brandstationen, PEAB Bostad AB, nybyggnad av bostäder, projektering,

Kontor

 • Kv Noatun, Industrihus AB ombyggnad av häkte till kontor, projektering,
 • Resurscentrum/Diligentias kontor, ombyggnad, projektering,
 • Hyresgästanpassning Awapatent, ombyggnad, projektering / handläggande
 • Hyresgästanpassning Machinegames, ombyggnad, projektering / handläggande
 • Hyresgästanpassning Previa, ombyggnad projektering / handläggande

Vård och omsorg

 • Rosstorps äldreboende, om- och tillbyggnad av äldreboende, projektering, 2011.
 • Vårdcentral, Gränby Centrum, Landstingsservice, ombyggnad av kontor till vårdcentral, projektering, 2011.

Kommersiella lokaler

 • Clarion Hotell Gillet Uppsala, Diligentia AB, ombyggnad, projektering,
 • Waynes Coffee / Taco bar, Diligentia AB, ombyggnad, projektering

Bad, rekreation, idrott

 • Vegavallen, Tierps kommun, om- och tillbyggnad av befintlig omklädningsbyggnad och ishall, projektering
Ramböll Sverige AB, VVS konstruktör 2009-2010
Exempel på projekt via Ramböll Sverige AB.


VVS Projektering, Energideklarationer, Energibalansberäkningar

 • Skeppet, Oasmia, ombyggnad och utökning av renrum och laboratorier. Projektering av ventilationssystem,
 • Toyota Center Uppsala Energibalansberäkning av en ny bilhall med kontor,
 • Ina Marin båtutställning. Tillbyggnad av båtutställning, verkstad och kontor,  energiutredning, energideklaration och projektering av VVS.
JM AB, Arbetsledare, 2007-2009

 • Kapellgärdet, arbetsledning under produktion av 109 bostadsrättslägenheter.